ZWIĘKSZ ŚWIADOMOŚĆ PRACOWNIKÓW O 20%

A UZYSKASZ WZROST WYDAJNOŚCI O 80%

 

 

Wyobraź sobie zły dzień Twoich pracowników...

 

Spóźniają się do pracy, nie mają w sobie pasji, ani dawnego zaangażowania. Nie rozumieją, dlaczego muszą się zmieniać, uważają, że wszystko powinno być po staremu. Przychodzą wyłącznie do pracy, nie do firmy, przez co nie dają z siebie niczego ponad niezbędne minimum. Ze współpracownikami komunikują się w sposób mało zrozumiały, używają skrótów myślowych lub po prostu nie przekazują informacji. Liczą, że to co musi być zrobione - zostanie zrobione przez kogoś innego. Nie wiążą swojej przyszłości zawodowej z aktualnym miejscem pracy, przez co wszelki koszt wydany na ich udział w szkoleniach jest chybioną inwestycją.

 

Czujesz, że w Twojej firmie dzieje się coś złego, odchodzą z niej doświadczeni pracownicy, w których sporo zainwestowałeś?

Nowo przyjęci wciąż narzekają na przydzielone im obowiązki?

Coś nie gra w relacjach między współpracownikami, ale tak naprawdę nie wiesz, co?

 

 

Dzięki Ankiecie Badania Potencjału dowiesz się, w jaki sposób Twoi pracownicy:

 

  postrzegają firmę, klientów i siebie

  identyfikują się z firmą

  oceniają komunikację w firmie

  oceniają firmę, jej potencjał, sposób zarządzania nią

  wiedzą i rozumieją, dokąd zmierza Twoja firma i jakie ma cele

Coś nie gra w relacjach między współpracownikami,

ale tak naprawdę nie wiesz, co?

 

 

Wyobraź sobie dobry dzień Twoich pracowników...

 

Przychodzą do firmy, nie do pracy. Mają świadomość, że wszyscy tworzą zespół, którego sukces zależy wyłącznie od nich samych. Wolny czas przeznaczają na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych i poszerzenie kompetencji. Rozumieją, dokąd zmierza firma i jakie są jej cele. Porozumiewają się ze współpracownikami w sposób zrozumiały i konkretny, zwiększa to efektywność i wydajność pracy. Postrzegają swoje działania jako spójne z wewnętrzną polityką firmy, przez co zawsze dają z siebie więcej, niż jest to wymagane.

 

 

Dzięki Ankiecie Badania Potencjału w prosty i jasny sposób dowiesz się, jakie działania rozwojowe powinieneś podjąć w oparciu o:

 

  strategię długoterminową firmy

  działania korygujące lub naprawcze

  wdrożenie nowych, skutecznych rozwiązań

  obszary działalności organizacji

  potrzeby szkoleniowe

  usprawnienie komunikacji na linii pracownik-współpracownik, pracownik-zwierzchnik

  zachowanie szeroko pojętej spójności wizerunkowej

Skuteczni pracownicy

to potencjał Twojej firmy!

 

 

Ankieta Badania Potencjału to cztery cele, które spełnione,

przyczynią się do dalszego rozwoju Twojej firmy.

Dzięki ankiecie:

 

 

 

 

POTENCJAŁ PRACOWNIKÓW, POTENCJAŁEM TWOJEJ FIRMY

zidentyfikujesz mocne strony Swoich pracowników i firmy, które należycie wykorzystane będą sprzyjać dalszemu rozwojowi i pozytywnie wyróżnią Twoją firmę

określisz słabe strony Swoich pracowników i firmy, ich usunięcie przestanie hamować rozwój Twojej firmy

rozpoznasz szanse, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpłynąć

pozytywnie na rozwój firmy

znajdziesz zagrożenia, które mogą być paraliżujące dziś lub być dużym problemem w przyszłości, co może spowolnić dalszy rozwój Twojej firmy

Wyobraź sobie jak dobrze poczujesz się, gdy Twoja firma

rozwinie skrzydła dzięki Ankiecie Badania Potencjału.

Skorzystaj z tego wyjątkowego narzędzia, a efektywność Twoich działań wzrośnie o 80%! Jak możesz to zrobić?

Wynajmujesz nasz zespół do przeprowadzenia ankiety

 

Przeprowadzimy ankietę, przeanalizujemy wyniki, napiszemy szczegółowy raport.

Całość składa się z etapów, o których realizacji będziesz informowany na bieżąco. Ukończenie procesu zależy od wielkości Twojej organizacji, ilości osób wypełniających Ankietę Badania Potencjału oraz okresu, w którym decydujesz się ją przeprowadzić.

W celu szczegółowego przedstawienia oferty zadzwoń, porozmawiaj, umów się na spotkanie.

Kupujesz pakiet całościowy,

dzięki któremu zyskasz:

 

- Instrukcję

Z jej pomocą będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić, przeanalizować oraz wdrożyć skuteczne rozwiązania służące dalszemu rozwojowi Twojej firmy!

- Kwestionariusz

Ankieta składa się z 51 pytań, podzielonych na 6 obszarów działalności organizacji, dzięki którym będziesz w stanie przenieść odpowiedzi Twoich pracowników na konkretne działania.

Skorzystaj z oferty, a otrzymasz:

  Znajomość mocnych i słabych stron pracowników i firmy – oczyma pracowników – oraz kierunków rozwoju Twojej firmy

  Zwiększenie zaangażowania pracowników, poprzez zrozumienie przez nich wartości ich pracy i miejsca w całokształcie firmy

  Zwiększenie ich efektywności zgodnie z wymogami pracy i rynku

  Potrzeby komunikacyjne i szkoleniowe w kontekście grup pokoleniowych Twoich pracowników

 

Po szczegóły oferty zadzwoń lub napisz:

 

                        +48 722 11 4000         hr@vip4u.pl

                        +48 784 368 878         projekty@vip4u.pl

 

Pamiętaj, sukces zależy wyłącznie od właściwej decyzji!

© Wszelkie prawa zastrzeżone | Agencja Managerska VIP for You | www.vip4u.pl